วีซ่าเกษียณอายุ

วีซ่าเกษียณอายุ

วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย เป็นวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศไทย เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการมาใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย หากเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นชาวต่างชาติของคุณต้องการขอวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย ขั้นตอนการขอวีซ่าจะแตกต่างไปตามสถานะปัจจุบันของวีซ่าที่ชาวต่างชาติผู้นั้นถืออยู่

หากชาวต่างชาติมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้ว หรือเดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าในไทยจะมีอายุรวมกันทั้งหมด 15 เดือน (โดยจะได้รับวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท O หรือ Non Immigrant O ที่มีอายุ 3 เดือน ก่อนที่จะขอวีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี)

วีซ่าเกษียณอายุ มีอายุ 1 ปี

ชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย จะต้องมีเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท

เอกสารในการขอวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ ได้แก่ พาสปอร์ตฉบับปัจจุบันที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

  1. สมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทยฉบับจริง (หากยังไม่มี เราสามารถเปิดสมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทยให้ได้)
  2. สัญญาเช่าหรือเอกสารการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยในประเทศไทย
  3. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน และหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย

วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย มีอายุ 1 ปี

ขอวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง หากเพื่อนหรือชาวต่างชาติของคุณต้องการเดินทางมาประเทศไทยและต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่าง ๆ ดูข้อมูลได้ที่ วีซ่าประเภทต่าง ๆ สำหรับชาวต่างชาติ

ขอวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง หากเพื่อนหรือชาวต่างชาติของคุณต้องการเดินทางมาประเทศไทยและต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่าง ๆ ดูข้อมูลได้ที่ วีซ่าประเภทต่าง ๆ สำหรับชาวต่างชาติ

สำนักงาน: 
เวลาทำการ: 

วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 18:00 น.
พักเที่ยง เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
ปิดทุกวันอาทิตย์

โทรหาเรา: 

สาขาราไวย์ +66 823461692

สาขาป่าตอง +66 620210039

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com

[]
1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
สำนักงาน: 
เวลาทำการ: 

วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 18:00 น.
พักเที่ยง เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
ปิดทุกวันอาทิตย์

โทรหาเรา: 

สาขาราไวย์ +66 823461692

สาขาป่าตอง +66 620210039

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com