วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

วีซ่าเกษียณอายุ เป็นวีซ่าไทยเพื่อการพำนักในประเทศไทยระยะยาวที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถพำนักในประเทศไทยได้ 1 ปี โดยต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตในบั้นปลายที่ประเทศไทย เมื่อยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ในประเทศไทย จะมีชื่อเรียกอีกชื่ออย่างเป็นทางการว่า Non-Immigrant O Long Stay Visa

การยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุ ต้องมีเอกสารทางการเงิน คือ สมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทยที่มียอดเงินฝาก 800,000 บาท ซึ่งมีการเปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 2 เดือน ก่อนทำการยื่นขอวีซ่า และมีรายได้ต่อเดือนเป็นเงินไทย 65,000 บาท รวมทั้งต้องมีเงินประกันและรายได้ประจำปีรวมกันเป็นเงินไทย 800,000 บาท

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการยื่น คือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุอย่างน้อย 2 เดือน, สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงของธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทย, สัญญาเช่าหรือเอกสารกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยปัจจุบัน, statement รายได้ย้อนหลัง 6 เดือน และหนังสือรับรองยอดเงินฝาก ณ ปัจจุบัน เป็นเงินบาทไทย

TMT Visa Service Phuket สามารถให้ความช่วยเหลือในการต่อวีซ่าเกษียณอายุได้ทุกปี โดยสามารถต่ออายุวีซ่าประเภทนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าเกษียณอายุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าเกษียณอายุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

สำนักงาน: 
โทรหาเรา: 

อังกฤษ : +66950704491

ไทย : +66836486201

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
สำนักงาน: 
โทรหาเรา: 

อังกฤษ : +66950704491

ไทย : +66836486201

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com