วีซ่าอาสาสมัคร

วีซ่าอาสาสมัคร

วีซ่าอาสาสมัครในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาหรือกิจกรรมการกุศลในประเทศไทย จะต้องได้รับวีซ่าอาสาสมัครที่ถูกต้อง ซึ่งจัดว่าเป็นวีซ่าประเภท Non-Immigrant O

วีซ่าอาสาสมัครประเภท Non-Immigrant O หรือวีซ่ามูลนิธิ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักในประเทศไทยได้นานกว่าวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไปหรือ visa on arrival วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีพันธะผูกพันกับครอบครัวในประเทศไทย

เนื่องจากเป็นวีซ่าประเภทการพำนักในประเทศระยะยาว ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้จึงสามารถทำงานกับองค์กร NGO (Non Governmental Organizations) ในประเทศไทยได้ และสามารถอยู่ในประเทศไทยได้นานถึง 3 เดือน หรือ 15 เดือน หากเดินทางเข้าประเทศโดยวีซ่าท่องเที่ยวหรือ visa on arrival

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่สามารถขอวีซ่าอาสาสมัครในประเทศไทยได้ เอกสารที่ต้องเตรียมมามีเพียงหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน ใช้เวลาในการดำเนินการขอวีซ่าประมาณ 3 เดือน

With this type of long-stay visa, you can work for an NGO in Thailand. This visa allows you to stay in Thailand for a total of 3 or 15 months if you entered Thailand on a tourist visa or with a visa on arrival.

It is also possible to convert a current visa, for example the Non-B or Non-ED visa, to a 1-year Foundation Visa.

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

สำนักงาน: 
โทรหาเรา: 

อังกฤษ : +66950704491

ไทย : +66836486201

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
สำนักงาน: 
โทรหาเรา: 

อังกฤษ : +66950704491

ไทย : +66836486201

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com