วีซ่าผู้ติดตามประเภท NON-O

วีซ่าผู้ติดตามประเภท NON-O

วีซ่าประเภทอยู่อาศัยชั่วคราว และพำนักในประเทศไทยระยะยาว

วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพำนักในประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรสสัญชาติไทย (ภรรยา) หรือเด็กสัญชาติไทย โดยสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ 90 วัน และสามารถต่ออายุวีซ่าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยใช้เอกสารที่ถูกต้อง

ชาวต่างชาติในประเทศไทยที่สมรสกับชาวไทยมีสิทธิขอวีซ่า Non-Immigrant O หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวีซ่าแต่งงาน (Marriage Visa) เราสามารถให้บริการคุณในการเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่า Non-O ให้เป็นวีซ่า Non-Immigrant O ได้ ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในประเทศไทยได้

ชาวต่างชาติในประเทศไทยที่มีบุตรกับชาวไทย แต่ไม่ได้สมรสกัน มีสิทธิขอวีซ่า Non-Immigrant O แบบพำนักในประเทศไทยระยะยาวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้ปกครองโดยกฎหมายของเด็กสัญชาติไทย

เราสามารถให้บริการคุณในการเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่า Non-O มาเป็นวีซ่าประเภทนี้ได้ ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในประเทศไทยได้

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและสมรสกับชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศไทยระยะยาว มีสิทธิขอวีซ่า Non-Immigrant O Dependent ทั้งนี้ผู้ขอวีซ่าประเภทนี้ต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

For the Non-immigrant O visas these are the following requirements:

  • วีซ่าตัวจริง
  • สมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทยที่มีการเปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 2 เดือน โดยมียอดเงินฝากขั้นต่ำ 400,000บาท เรามีบริการเปิดบัญชีให้ หากคุณยังไม่มีบัญชีเงินฝากในประเทศไทย
  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • ใบทะเบียนสมรส หากคุณแต่งงานแล้ว หรือใบสูติบัตรของบุตรหากคุณต้องการขอวีซ่าผู้ติดตามดูแลบุตร (Guardian Visa)

หลังจากการปรึกษาในเบื้องต้น เราสามารถให้ข้อมูลคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการขอวีซ่าได้

สมัครสำหรับวีซ่า NON O

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

สมัครสำหรับวีซ่า NON O

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

สำนักงาน: 
โทรหาเรา: 

อังกฤษ : +66950704491

ไทย : +66836486201

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
สำนักงาน: 
โทรหาเรา: 

อังกฤษ : +66950704491

ไทย : +66836486201

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com