วีซ่านักเรียน / วีซ่าเพื่อการศึกษา

วีซ่านักเรียน / วีซ่าเพื่อการศึกษา

วีซ่านักเรียน / วีซ่าเพื่อการศึกษา ในภูเก็ต

วีซ่านักเรียน เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศไทยและต้องการเรียนภาษาไทย โดยชาวต่างชาติที่ถือ วีซ่านักเรียน หรือ วีซ่าเพื่อการศึกษา ในไทย ต้องมีชั่วโมงการศึกษาเล่าเรียนในไทยตามจริง จำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 50 ชั่วโมง ตลอดอายุวีซ่า

วีซ่านักเรียน อนุญาตให้ชาวต่างชาติศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรการศึกษาของไทยเป็นเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยผู้สมัครจะต้องรายงานตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อประทับตราขออยู่ในประเทศไทย 90 วันแรก และจะต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน (ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

ชาวต่างชาติที่ต้องการขอ วีซ่านักเรียน หรือ วีซ่าเพื่อการศึกษา จะต้องมีอายุระหว่าง 15 – 49 ปี บริบูรณ์ สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถขอ วีซ่าเกษียณอายุ เพื่อพำนักในประเทศไทยได้

ขอวีซ่านักเรียน หรือ วีซ่าเพื่อการศึกษา ในภูเก็ต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

ขอวีซ่านักเรียน หรือ วีซ่าเพื่อการศึกษา ในภูเก็ต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

สำนักงาน: 
เวลาทำการ: 

วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 18:00 น.
พักเที่ยง เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
ปิดทุกวันอาทิตย์

โทรหาเรา: 

สาขาราไวย์ +66 823461692

สาขาป่าตอง +66 620210039

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com

[]
1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
สำนักงาน: 
เวลาทำการ: 

วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 18:00 น.
พักเที่ยง เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
ปิดทุกวันอาทิตย์

โทรหาเรา: 

สาขาราไวย์ +66 823461692

สาขาป่าตอง +66 620210039

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com