วีซ่าเชงเก้นสำหรับชาวไทย

วีซ่าเชงเก้นสำหรับชาวไทย

วีซ่าท่องเที่ยวยุโรปสำหรับชาวไทย

วีซ่าท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเชงเก้น หมายถึง การท่องเที่ยวในเขตปลอดหนังสือเดินทางในทวีปยุโรป ซึ่งครอบคลุมประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ฟรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วีซ่าเชงเก้นเป็นวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้นที่อนุญาตให้บุคคลเดินทางไปยังประเทศสมาชิกใดๆ ในเขตเชงเก้น โดยมีระยะเวลาการพำนักรวมไม่เกิน 90 วัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนส่วนตัว
วีซ่าเชงเก้นเป็นวีซ่าที่ใช้กันมากที่สุดในการท่องเที่ยวยุโรป ช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางเข้าไปในเขตเชงเก้นได้ สามารถท่องเที่ยวในเขตเชงเก้นได้โดยอิสระ และเดินทางออกจากเขตเชงเก้นจากประเทศใดก็ได้ที่เป็นประเทศสมาชิก เพราะไม่มีการควบคุมพรมแดนในเขตเชงเก้น

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีแพลนที่จะศึกษาเล่าเรียน ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้น เกินกว่า 90 วัน คุณต้องทำการยื่นขอวีซ่าประจำประเทศนั้น ซึ่งไม่ใช่วีซ่าเชงเก้น

The Schengen Visa is the most common visa for Europe. It enables a Thai citizen to enter, freely travel within, and leave the Schengen zone from any of the Schengen member countries. There are no border controls within the Schengen zone.

ในการขอวีซ่าเชงเก้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนเนื่องจากต้องใช้เอกสารมากมาย ทั้งนี้ TMT Visa Service Phuket มีประสบการณ์มายาวนาน เราสามารถให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเอกสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

มีประเทศในทวีปยุโรปจำนวน 26 ประเทศที่อนุญาตให้ใช้วีซ่าเชงเก้นได้ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศมีกฎและข้อบังคับแตกต่างกันเกี่ยวกับกระบวนการการขอวีซ่า

การขอวีซ่าเชงเก้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

การขอวีซ่าเชงเก้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

สำนักงาน: 
เวลาทำการ: 

วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 18:00 น.
พักเที่ยง เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
ปิดทุกวันอาทิตย์

โทรหาเรา: 

สาขาราไวย์ +66 823461692

สาขาป่าตอง +66 620210039

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com

[]
1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
สำนักงาน: 
เวลาทำการ: 

วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 18:00 น.
พักเที่ยง เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
ปิดทุกวันอาทิตย์

โทรหาเรา: 

สาขาราไวย์ +66 823461692

สาขาป่าตอง +66 620210039

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com