วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษสำหรับชาวไทย

TMT Visa Service Phuket พร้อมให้บริการการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศอังกฤษสำหรับชาวไทยที่ถือหนังสือเดินทางไทย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนครอบครัว หรือเดินทางเพื่อธุรกิจ จะต้องใช้วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียนหรือวีซ่าท่องเที่ยว รวมทั้ง entry clearance โดยวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียนอนุญาตให้ชาวไทยสามารถอยู่ในประเทศอังกฤษได้ 6 เดือน

มีกฎและข้อบังคับใช้ในระหว่างสถานการณ์ Covid-19 จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป กรุณาติดต่อเราเพื่อรับทราบการอัปเดตและข้อมูลล่าสุด กรุณาติดต่อเราเพื่อรับทราบข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดและสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย

บุคคลสัญชาติไทยที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียนอังกฤษ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • หลักฐานที่แสดงว่าคุณจะเดินทางเข้าไปในประเทศอังกฤษตามระยะเวลาที่ร้องขอไว้ในวีซ่า
 • หลักฐานที่แสดงว่าคุณไม่ได้จะใช้วีซ่าเยี่ยมเยียนเป็นเอกสารเพื่อขยายระยะเวลาในการพำนัก เพื่อวัตถุประสงค์ในการอยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ
 • หลักฐานว่าคุณไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำงานในประเทศอังกฤษ
 • หลักฐานว่าคุณจะไม่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าหรือบริการต่อสาธารณะ ในประเทศอังกฤษ
 • การเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการศึกษาต้องไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ
 • มีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายและดูแลตนเองในระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษ โดยไม่ต้องใช้เงินทุนสาธารณะหรือการจ้างงาน หากคุณได้รับการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนในประเทศอังกฤษ คุณต้องยื่น statement ที่ถูกต้องตามกฎหมายของพวกเขา (ยื่นเมื่อคุณเดินทางไปถึงแล้วก็ได้) และหนังสือรับรองว่าพวกเขาจะให้การสนับสนุนเรื่องที่พักและให้ความช่วยเหลือดูแลคุณในระหว่างที่คุณอยู่ในประเทศอังกฤษ
 • หลักฐานว่าคุณมีเงินเพียงพอและตั๋วเครื่องบิน สำหรับการเดินทางออกจากประเทศอังกฤษในวันสุดท้ายของการพำนัก

ข้อกำหนดของวีซ่าเยี่ยมเยียนอังกฤษสำหรับพลเมืองไทย มีดังต่อไปนี้: 

 • เยี่ยมเยียนประเทศอังกฤษได้ในระยะเวลาสั้น ไม่เกิน 6 เดือน
 • ต้องเดินทางออกจากประเทศอังกฤษทันทีเมื่อครบกำหนด
 • ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอจนถึงวันเดินทางกลับ หรือเดินทางต่อไปยังที่อื่น
 • มีเงินเพียงพอที่จะดูแลตนเองได้ในระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษ
 • หลักฐานหรือเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าคุณจะเดินทางกลับประเทศไทยแน่นอน

ในกรณีที่คุณมีผู้สนับสนุนในการเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ คุณต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • จดหมายเชิญโดยพลเมืองอังกฤษหรือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร
 • จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากพลเมืองอังกฤษหรือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร
 • หลักฐานการทำงานที่มั่นคงของผู้สนับสนุน
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการขอวีซ่าและค่าใช้จ่าย กรุณาทิ้งข้อความไว้ด้านล่าง

สำนักงาน: 
โทรหาเรา: 

อังกฤษ : +66950704491

ไทย : +66836486201

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
สำนักงาน: 
โทรหาเรา: 

อังกฤษ : +66950704491

ไทย : +66836486201

อีเมล: 

info@tmtvisaservicephuket.com